Promtherm Agria Kft.

Gázkészülékek értékesítése és javítása
Kazánházak kivitelezése és biztonságos üzemeltetése

Még mindig van újabb?! CO-mérgezések!

A kérdéses eset nagyon is időszerű, hiszen ez év januárjában következett be egy borsodi településen. A szén-monoxid-mérgezéses baleset szerencsére nem végződött halállal, de két személyt súlyos állapotban szállítottak kórházba. A szóban forgó épület egy földszint-emeleti és tetőtér-beépítéses, átlagos családi ház, melynek földszintjén helyezkedett el a kazánhelyiség. A mérgezés egy szinttel feljebb, a hálószobában következett be. A nyílászárók nem voltak fokozott légzárásúak. Az égéstermék-elvezetés egy kettősfalú szigetelt fémkéménnyel került megoldásra a külső falon.

A kérdéses lakóház egy völgyben helyezkedik el, ahol gyakoriak az erős szélmozgások. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a kazánház melletti térben már egy héttel a mérgezés bekövetkezte előtt volt egy rosszullétes eset, de ennek kapcsán nem merült fel senkiben a füstgázmérgezés gyanúja, és a több órával későbbi orvosi vizsgálat sem tudta már rekonstruálni a rosszullét valódi okát. A kémény teljesen szabályos, átjárható és lerakódásoktól mentes volt a baleset idején.

Helyszíni tapasztalatok

A C-30 típusú kazán beépítése óta, azaz 11 éve nem volt karbantartva, így a hőátadó felület lamellái erősen égettek voltak, valamint jelentős koromlerakódás is látható volt. A készülék gázszelepe is elállítódott, így az égőbe a névlegesnél nagyobb gázmennyiség jutott, ami a készüléket túlterhelve a tökéletlen égést és a szén-monoxidképződést jelentősen elősegítette. A külső fali szerelt kémény a létesítéskori szabványoknak mindenben eleget tett, rendeltetésszerű használatra alkalmas volt. Ezek a külső fali kémények, főleg szeles időben, gyorsan a környezeti hőmérsékletre hűlnek, így induláskor a kéménynek nincs huzata, és az égéstermék a szennyezett tűztérrel ellentétes irányba, a lakótér felé indul el, ahol is a belső huzatviszonyoknak megfelelően terjed.

A hálószoba ablaka (ahol a mérgezés bekövetkezett), kifejezetten gyenge légzárásúnak bizonyult, ahol is az északi szél (a háló ablaka DK-re néz) depressziót hozott létre. A lakásban tehát egy É-DK irányú áramlás alakulhatott ki, mely éppen egybeesett a kazánhelyiség, közlekedő, lépcső, hálószoba útvonallal. Mivel az üzemszünetekben a kémény az erős szél hatására a környezeti hőmérsékletre hűlt, ezért az induláskor több percen keresztül a teljes égéstermék-mennyiség a helyiségbe jutott, ahol is az aktuális nyomásviszonyoknak (huzatviszonyoknak) megfelelően terjedt. Mivel a készülék hőcserélő felülete jelentősen elszennyeződött, így a normál üzemállapotban is folyamatos visszaáramlás volt tapasztalható a készülék burkolata alól.

Levonható következtetések

Idézve a szakértői jelentést: "A baleset nagy valószínűséggel több hátrányos körülmény egyidejű fennállása miatt következett be." Megállapítható, hogy a kéményhuzat hiánya, a készülék hőcserélőjének jelentős elszennyeződése és a lakóterekben fellépő szívóhatás együttesen okozták a szén-monoxid lakótérbe jutását. Ezek a kedvezőtlen hatások külön-külön nem vezettek volna balesethez, a körülmények együttes és egyidejű fennállása kellett ahhoz, hogy bekövetkezhessen a baleset. A falsíkon kívül szerelt szigetelt lemezkémény lényegesen hamarabb hűl le a működési szünetekben, mint az azonos anyagú kéményszerkezet épületen belüli nyomvonalvezetéssel. Ha ehhez a tényhez egy átlagosnál erősebb széljárású vidéket is feltételezünk, érthető, hogy ebben az esetben a hőcserélő felületek gyorsabb elkormozódásával, intenzívebb lerakódással és a készülék füstgázoldali ellenállásának megnövekedésével kell számolnunk, mely öngerjesztő folyamatként működik.

Ki kell emelni, hogy a CO-mérgezéses balesetek megelőzése érdekében nem elegendő csupán egyoldalú intézkedéseket tenni, hiszen jellemzően ezek az esetek mindig több hibából (készülékkarbantartás hiánya, rosszul szigetelt külső fali fémkémény, nyílászáró-szigetelés stb.) és a kedvezőtlen időjárási viszonyok együtteséből fakadnak. A cél ezen rizikófaktorok együttesének csökkentése, de egy-egy faktor minimalizálása már önmagában is egy súlyos mérgezés bekövetkezését hiúsíthatja meg! A további súlyos balesetek megelőzésének érdekében egy országos érvényű intézkedés megvalósítását kell célul kitűzni, mely végérvényesen helyére teszi a gázkészülékek karbantartásának és felülvizsgálatának műszaki-jogi kérdéseit!

Az olvasó figyelmébe ajánljuk az alábbi, a szakértői jelentésből idézett sorokat: „A helyileg illetékes kéményseprőipari közszolgáltató kft. 2005 novemberében körlevélben tájékoztatott minden polgármestert szolgáltatási területén a tüzelőberendezésekkel kapcsolatos teendőkre, felhívva a figyelmet a korábbi baleseti statisztikák tanulságaira, és ezt a levelet a balesetet szenvedett polgármester is megkapta. Sajnálatos tény, hogy még maga a polgármester sem vette komolyan a körlevélben leírtakat, és tárgyi füstmérgezés szenvedő alanya lett.”

Nagy Gábor
okl. épületgépész mérnök,
műszaki szakértő, kéményseprő mester

Szunyog István
okl. gázmérnök, tanszéki mérnök,
Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék

Forrás: Víz-, Gáz-, Fűtéstechnika Épületgépészeti szaklap